Drustvo SENA
Društvo SENA deluje na območju Podravja. Sodelujemo pa tudi s sorodnimi organizacijami po celotni Sloveniji in v tujini. Osnovne in redne dejavnosti:
• Likovna dejavnost
• Plesna dejavnost
• Mladinska dejavnosti
• Fotografija in multimedija
• Informiranje in založništvo
• Gledališka dejavnost