C 2006-2021 Društvo za kakovost življenja SENA.
Povezave
Če uporabljate to stran se strinjate z uporabo piškotkov za analize, prilagoditev vsebine in oglasov.               Spoznajte več.
Drustvo SENA

Društvo SENA deluje na območju Podravja. Sodelujemo pa tudi s sorodnimi organizacijami po celotni Sloveniji in v tujini.


Aktivnosti ki se izvajajo v društvu so:

- Likovna dejavnost: organizacija likovne kolonije "Srečanje ljubiteljskih slikarjev", priprava izobraževanj in ustvarjalnih delavnic, projektna dejavnost (izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti; programi na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ruše), delo z mladimi - "Mlada ustvarjalnost" ter številčne razstave na temo likovno ustvarjanje.

- Informativna dejavnost: redno informiranje na naši in drugih spletnih straneh, občasna izdelava lastnega promocijskega materiala (plakati, letaki, zloženke, brošure, ipd.) in informativnih  brošur.

- Plesna dejavnost: redno izvajanje plesnih dejavnosti z lastno produkcijo plesnih predstav, organizacija plesnih prireditev (Ženske za ženske, Produkcija plesnih delavnic…) ter sodelovanje plesne skupine na različnih prireditvah.

- Fotografija in multimedija: izvajanje aktivnosti povezanih s fotografijo, delo s fotoaparatom in fotografiranje, delo z mladimi na delavnicah "Ustvarjalne radovednosti".

- Lutkovna in gledališka dejavnost: priprava avtorskih lutkovnih predstav, s katero se nastopa v izobraževalnih ustanovah, na festivalih in drugih prireditvah, ter priprava in izvedba igranih predstav za Dedka Mraza, Miklavža, Pust, priprava tematskih sprehodov z lutkami in igro.