Drustvo SENA
Društvo SENA je bilo ustanovljeno leta 2006. Skupina dobromislečih in kreativnih ljudi si je zaželela sproščeno in pogumno uresničevati svoje zamisli.

POSLANSTVO  IN VIZIJA  DRUŠTVA ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA SENA

Društvo za kakovost življenja SENA je bilo ustanovljeno z namenom, da zapolni vrzel na področju nudenja kakovostnih aktivnosti in kulturnih prireditev za občane treh občin.

Prav tako pa želimo spodbujati razvoj mreže znanja Senin krog in zaposlovanja v regiji skozi druženje in vzdrževanje prijateljskih stikov s posamezniki iz različnih družbenih okolij. V sklopu Seninega kroga deluje Menjalni krog (vzpodbuja menjavo predmetov, rastlin, časa, znanja...).

Društvo SENA je nosilec Statusa delovanja v javnem interesu na področju kulture in izvaja dejavnost, ki je v javnem interesu. Za področja delovanja, ki so v javnem interesu na področju kulture, štejejo področja iz 4. člena ZUJIK, upoštevaje nacionalni program za kulturo.

Vizija  našega društva je med seboj povezati različne generacije tako znanstveno in osebno.


VREDNOTE DRUŠTVA ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA SENA


Društvo za kakovost življenja SENA je :

Poštenost - svoje dolžnosti opravljamo pošteno in smo do vseh, ki se na nas obrnejo pravični in enakopravni.

Prizadevanje - smo inovativni in dinamični.

Strokovnost - imamo predane in visoko usposobljeno zaposlene in prostovoljce, ki se nenehno izobražuje in izpolnjuje z uporabo najboljših praks in zagotavljanjem kakovosti ter zadovoljstvo.

Spoštovanje – vse ljudi obravnavamo enakopravno, v skladu z upoštevanjem pravil in postopkov v strpnem okolju.


REDNA DEJAVNOST DRUŠTVA

Osnovne in redne dejavnosti, s katerimi se ukvarjamo, so: plesna dejavnost (redno izvajanje tečajev orientalskega plesa; lastna produkcija plesne predstave; organizacija plesnih prireditev (Ženske za ženske, Produkcija plesnih delavnic…), sodelovanje plesne skupine na različnih prireditvah); mladinsko delo in medgeneracijsko sodelovanje (Urad za mladino, Movit NA Mladina – projekti na področju mladinskega delovanja; ipd.); informativna dejavnost - redno informiranje na naši in drugih spletnih straneh, občasna izdelava lastnega propagandnega materiala (plakati, letaki, zloženke, brošure, ipd.); lutkovna in gledališka dejavnost (vsako leto pripravimo novo avtorsko lutkovno predstavo, s katero nastopamo v izobraževalnih (vrtci, šole) in kulturnih ustanovah, na festivalih in drugih prireditvah, ter v sodelovanju z drugimi društvi priprava in izvedba igranih predstav za dedka mraza, pusta, priprava tematskih sprehodov z lutkami in igro); likovna dejavnost in butične delavnice(likovne kolonije in neformalno izobraževanje, organizacija ustvarjalnih delavnic in priprava razstav); organizacija prireditev in razstav - različnih tematik. Sodelovanje na projektih JSKD in Občine Ruše; neformalno izobraževanje (organizacija tečajev na neformalni osnovi).


NAŠE PRILOGE:

STATUT DRUŠTVA ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA SENA

ETIČNI KODEKS ORGANIZIRANEGA PROSTOVOLJSTVA