C 2006-2021 Društvo za kakovost življenja SENA.
Povezave
Če uporabljate to stran se strinjate z uporabo piškotkov za analize, prilagoditev vsebine in oglasov.               Spoznajte več.
Drustvo SENA
Društvo SENA je bilo ustanovljeno leta 2006. Skupina dobromislečih in kreativnih ljudi si je zaželela sproščeno in pogumno uresničevati svoje zamisli.


POSLANSTVO  IN VIZIJA  DRUŠTVA ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA SENA

Društvo za kakovost življenja SENA je bilo ustanovljeno z namenom, da zapolni vrzel na področju nudenja kakovostnih aktivnosti za ljudi z manj priložnostmi. Pri tem pomagamo posameznikom, ki  so soočene s situacijami, ki otežujejo njihovo vključevanje v družbo.

Vizija  našega društva je med seboj povezati različne generacije tako znanstveno in osebno.


VREDNOTE DRUŠTVA ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA SENA

Društvo za kakovost življenja SENA je :

Poštenost - svoje dolžnosti opravljamo pošteno in smo do vseh, ki se na nas obrnejo pravični in enakopravni.
Prizadevanje - smo inovativni in dinamični.
Strokovnost - imamo predane in visoko usposobljeno zaposlene in prostovoljce, ki se nenehno izobražuje in izpolnjuje z uporabo najboljših praks in zagotavljanjem kakovosti ter zadovoljstvo.
Spoštovanje – vse ljudi obravnavamo enakopravno, v skladu z upoštevanjem pravil in postopkov v strpnem okolju.


Likovna dejavnost (organizacija ustvarjalnih delavnic in priprava razstav) in s tem povezana projektna dejavnost (izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti; programi na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ruše; projekti na področju mladinskega delovanja; ipd.).

Informativna dejavnost: redno informiranje na naši in drugih spletnih straneh, občasna izdelava lastnega propagandnega materiala (plakati, letaki, zloženke, brošure, ipd.).

Redne dejavnosti, s katerimi se ukvarjamo, so: plesna dejavnost (redno izvajanje tečajev orientalskega plesa; lastna produkcija plesne predstave; organizacija plesnih prireditev (Ženske za ženske, Produkcija plesnih delavnic…), sodelovanje plesne skupine na različnih prireditvah).

Lutkovna in gledališka dejavnost (vsako leto pripravimo novo avtorsko lutkovno predstavo, s katero nastopamo v izobraževalnih (vrtci, šole) in kulturnih ustanovah, na festivalih in drugih prireditvah, ter v sodelovanju z drugimi društvi priprava in izvedba igranih predstav za dedka mraza, pusta, priprava tematskih sprehodov z lutkami in igro).


NAŠE PRILOGE:

STATUT DRUŠTVA ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA SENA

PRISTOPNA IZJAVA

ETIČNI KODEKS