C 2006-2021 Društvo za kakovost življenja SENA.
Povezave
Če uporabljate to stran se strinjate z uporabo piškotkov za analize, prilagoditev vsebine in oglasov.               Spoznajte več.
Drustvo SENA
SREČANJE LJUBITELJSKIH SLIKARJEV

Srečanje ljubiteljskih slikarjev je mišljen kot sodelovanje društev, ki se ukvarjajo z amatersko likovno dejavnostjo. Pobuda je nastala na željo velikega števila amaterskih slikarjev za katere v našem prostoru ne obstaja dovolj srečanj na katerih bi lahko izmenjevali izkušnje in slikarsko prakso.

Na srečanju sodelujejo društva iz Dravske doline, kakor tudi iz bližnjih mest. Srečanje poteka en dan in bo služi za izmenjavo teoretičnih in praktičnih izkušenj. Namen likovnega srečanja je dvig kakovosti amaterskih likovnikov, širjenje likovnega izročila, osvajanja novih tehnik, večanje prepoznavnosti sekcije in društva, promocija občine.


MESEC BUČMANOV

Vsako leto društvo SENA organizira projekt Mesec Bučmanov. Že sedem let skulpture iz buč po občini razveseljujejo staro in mlado. Bučmani so razstavljeni po celi občini Ruše – od Bistrice ob Dravi do Fale, ter v zadnjih letih tudi sosednje občine. V letu 2016 je 41 skulptur narejenih iz buč razveseljevalo mimoidoče. V projektu se prepletajo sledeče dejavnosti: likovna in ročnodelska - ustvarjalna in izvirna izdelava Bučmanov; izdelava zloženke ali brošure o dogodku in sodelujočih; dramska - obisk igranega lika jesenske princeske Bučke; fotografsko dokumentiranje vseh nastalih Bučmanov in obiskov Bučke.

Priprava Bučmanov je mišljena kot šaljivi prikaz človeške iznajdljivosti, domišljije in ustvarjalnosti pri izdelavi strašil. Za osnovo izdelave bučmanov se uporabiljajo raznolike buče in jesenski pridelki. Sicer pa bo izbor materialov za ustvarjanje prepuščen željam in iznajdljivosti posameznikov, ki sodelujejo kot avtorji bučmanov. Cilj je vzpodbuditi ljudi k ustvarjalnosti in ustvarjanju bučmanov iz buč in okrasiti/popestriti izbrano okolje s postavitvijo bučmanov.


SENIN MENJALNI KROG

Namen projekta je izmenjava in nudenje neformalnega znanja  posameznikom, ki izhajajo iz okolij z manj priložnostmi. V projektu bomo nudili in tudi sprejemali neformalno znanje v našo bazo neformalnega znanja, ki jo bomo ponudili okolju v katerem živimo.

Senin menjalni krog je sestavljen iz prostovoljnih posameznikov, ki se odločijo ponuditi svoje znanje, izkušnje, spretnosti okolju v katerem živijo. Deluje na osnovi menjave časa (ura dela = uri dela), kar omogoča aktivno povezovanje konkretnih ponudb in povpraševanj, ki se pojavijo pri vsakem izmed nas.


KROG  USTVARJALNOSTI

Želimo, da se občanke in občani predstavijo drug drugemu in pokažejo svojo ustvarjalnost in prav zaradi tega smo v življenje priklicali KROG  USTVARJALNOSTI.. Veliko ljudi je vključenih v razna društva in njihove sekcije, veliko pa jih je, ki ustvarjajo sami, neorganizirano in tako njihovih stvaritev ne vidimo. Ustvarjanje in druženje tako ostaja v manjših, bolj ali manj zaprtih krogih. Tudi razstave, ki jih društva  pripravljajo, obiskujejo v glavnem člani društev in prijatelji razstavljalcev.
Namen je  da se povežemo, izmenjamo izkušnje, se družimo in z novo energijo nadaljujemo s svojim delom. Prav v povezovanju je velik korak naprej, saj pridobivamo nove kontakte in mnenja, ki gotovo koristiljo pri pripravi tega dogodka ali eventa, kot se temu zdaj moderno reče. Rezultat je vsakoletna razstava kreativnosti in ustvarjalnosti ljudi.


Založništvo in informiranje

Društvo Sena vključuje v svoje aktivnosti tudi izdajanje knjižic za vse generacije. Vse naše knjižice si lahko ogledate v pdf. obliki:

Prijateljstvo nas veže

Predstavitev društva Sena

Sena večjezična

Senin menjalni krog

Na posameznih aktivnostih društva SENA smo posneli tudi par kratkih filmov, ki si jih lahko ogledate na sledečih povezavah:

Nastop Sladki datelj (1. del)

Nastop Sladki datelj (2. del)

Jesenske intarzije

Potopis romarske poti "El Camino de Santiago"

Otvoritev Galerije in Miklavževanje

Sladki datelj na predstavi Potovanje morskih deklic

Filme pa si lahko ogledate tudi na kanalu Senavci. Želimo Vam prijeten ogled filmov.