Drustvo SENA
MESEC BUČMANOV

Vsako leto društvo SENA organizira projekt Mesec Bučmanov. Že sedem let skulpture iz buč po občini razveseljujejo staro in mlado. Bučmani so razstavljeni po celi občini Ruše – od Bistrice ob Dravi do Fale, ter v zadnjih letih tudi sosednje občine. V letu 2016 je 41 skulptur narejenih iz buč razveseljevalo mimoidoče. V projektu se prepletajo sledeče dejavnosti: likovna in ročnodelska - ustvarjalna in izvirna izdelava Bučmanov; izdelava zloženke ali brošure o dogodku in sodelujočih; dramska - obisk igranega lika jesenske princeske Bučke; fotografsko dokumentiranje vseh nastalih Bučmanov in obiskov Bučke.

Priprava Bučmanov je mišljena kot šaljivi prikaz človeške iznajdljivosti, domišljije in ustvarjalnosti pri izdelavi strašil. Za osnovo izdelave bučmanov se uporabiljajo raznolike buče in jesenski pridelki. Sicer pa bo izbor materialov za ustvarjanje prepuščen željam in iznajdljivosti posameznikov, ki sodelujejo kot avtorji bučmanov. Cilj je vzpodbuditi ljudi k ustvarjalnosti in ustvarjanju bučmanov iz buč in okrasiti/popestriti izbrano okolje s postavitvijo bučmanov.Založništvo in informiranje

Društvo Sena vključuje v svoje aktivnosti tudi izdajanje knjižic za vse generacije :

• Prijateljstvo nas veže - september 2010
• Predstavitev društva Sena - oktober 2010
• Vsi na volitve - oktober 2010
• Sena večjezična - junij 2011
• Senin menjalni krog - marec 2012
• Vključi se v demokratične odločitve - marec 2013
• Mlada ustvarjalnost 014 - maj 2014
• Umetniška kolonija Preteklost danes 2015
• Knjižica Bučmani 2015 - Sprehod po Rušah in okolici
SENIN MENJALNI KROG LET'S

Namen projekta je izmenjava in nudenje neformalnega znanja  posameznikom, ki izhajajo iz okolij z manj priložnostmi. V projektu bomo nudili in tudi sprejemali neformalno znanje v našo bazo neformalnega znanja, ki jo bomo ponudili okolju v katerem živimo.

Senin menjalni krog je sestavljen iz prostovoljnih posameznikov, ki se odločijo ponuditi svoje znanje, izkušnje, spretnosti okolju v katerem živijo. Deluje na osnovi menjave časa (ura dela = uri dela), kar omogoča aktivno povezovanje konkretnih ponudb in povpraševanj, ki se pojavijo pri vsakem izmed nas.
SREČANJE LJUBITELJSKIH SLIKARJEV

Srečanje ljubiteljskih slikarjev je mišljen kot sodelovanje društev, ki se ukvarjajo z amatersko likovno dejavnostjo. Pobuda je nastala na željo velikega števila amaterskih slikarjev za katere v našem prostoru ne obstaja dovolj srečanj na katerih bi lahko izmenjevali izkušnje in slikarsko prakso.

Na srečanju sodelujejo društva iz Dravske doline, kakor tudi iz bližnjih mest. Srečanje poteka en dan in bo služi za izmenjavo teoretičnih in praktičnih izkušenj. Namen likovnega srečanja je dvig kakovosti amaterskih likovnikov, širjenje likovnega izročila, osvajanja novih tehnik, večanje prepoznavnosti sekcije in društva, promocija občine.